Uszczelnienie typu O-ring jest zbudowane w kształcie torusa tj. pierścienia w kształcie koła, przy czym pierścień ten również jest o przekroju kołowym. Pierścień ten wykonany jest z materiału elastomerowego czyli gumy posiadającej własności elastosprężyste. Mechanizm uszczelniania tych pierścieni polega na tym, że naprężenie wewnętrzne uszczelnienia wywołane ciśnieniem zewnętrznym jest zawsze mniejsze od sumy naprężeń pochodzących od ciśnienia zewnętrznego i zacisku uszczelnienia.

Zastosowanie:

Napędy i sterowania hydrauliczne i pneumatyczne: do zaciskowego uszczelniania węzłów w połączeniach ruchowych spoczynkowych w urządzeniach hydraulicznych i pneumatycznych oraz w innych połączeniach części maszyn i urządzeń. Zakres stosowania pierścieni typu "O" o różnych twardościach zależne jest od ciśnienia medium uszczelnianego i szerokości szczeliny. Wybór materiału na uszczelnienie jest zależny od temperatury oraz rodzaju medium.


Szczegółowe informacje dostępne w formie katalogowej:

 Pobierz plik (PDF)