Perfluor FFPM/FFKM Karlez, Simriz, Chemraz

Poprzez zastosowanie specjalnych czterofluorowanych monomerów (monomerów całkowicie wolnych od wodoru) i odpowiedni dobór komponentów oraz technik przetwórczych, można uzyskać materiały o własnościach elastosprężystych, których odporność na media są bardzo zbliżone do PTFE. Ze względu na bardzo wysoką cenę uszczelnień z FFPM stosowane są w węzłach uszczelniających o wysokich wymaganiach technicznych, oraz o wysokim stopniu bezpieczeństwa lub gdzie koszty utrzymania i napraw przewyższają koszt uszczelnień.

Temperaturowy zakres stosowania od -15 do +250°C

Stosuje się je w:

  • przemyśle lotniczym oraz w technice kosmicznej
  • wydobyciu ropy naftowej
  • produkcji urządzeń energetycznych