Uszczelnienie typu kompakt jest konstrukcją wieloelementową, która w zależności od: obciążeń w węźle uszczelniającym, zastosowanych materiałów oraz technologii produkcji, posiada różne rozwiązania konstrukcyjne. Do najbardziej rozpowszechnionych typów konstrukcyjnych uszczelnień należy zaliczyć kompakty trzyelementowe oraz pięcioelementowe. W zespole uszczelniająco-prowadzącym tłoka funkcje uszczelniającą spełnia pierścień uszczelniający poz. 1, który uszczelnia w wyniku występowania zacisku poprzecznego. Pierścienie uszczelniające zazwyczaj wykonane są z gumy o twardości 80-90 IRHD. Przed wciskaniem w szczelinę pomiędzy tłokiem a cylindrem, pierścień uszczelniający chronią z obydwóch stron pierścienie oporowe poz. 3, które wykonane są z materiału o większym module sprężystości oraz wytrzymałości. Ponadto pierścienie oporowe winny mieć zdolność dostosowania swojego kształtu do profilu przekroju pierścienia uszczelniającego w warunkach zmiennych ciśnień oraz kierunków działania siły naporu na tłok. Za właściwą współpracę w zakresie prowadzenia tłoka w cylindrze odpowiadają pierścienie oporowo-prowadzące poz. 2, które przenoszą tarcie pochodzące od sił poprzecznych oraz naciski wzdłużne wywierane przez pierścień uszczelniający za pośrednictwem pierścieni oporowych, a pochodzące od ciśnienia medium uszczelnianego. Pierścienie oporowo-prowadzące wykonane są z tworzyw sztucznych termoplastycznych o dobrych własnościach ślizgowych oraz wysokiej wytrzymałości na naciski powierzchniowe. Pierścienie ciśnieniowe oraz oporowo-prowadzące są przecięte na obwodzie w celu umożliwienia ich montażu w komorze zabudowy. Zespoły uszczelniająco-prowadzące trzyelementowe nie posiadają oddzielnych pierścieni oporowych, a częściową funkcję ich spełniają pierścienie prowadzące, co ogranicza ich zastosowanie w warunkach wysokich ciśnień.


Szczegółowe informacje dostępne w formie katalogowej:

 Pobierz plik (PDF)