Konstrukcja pierścieni U1 oparta jest o PN-72/M-73095 i ma zastosowanie w napędach hydraulicznych na ciśnienie robocze do 16 MPa z możliwością pracy na tłoku lub tłoczysku cylindra hydraulicznego.

Pierścień jest ukształtowany tak, że po zmontowaniu w zabudową zapewnia wstępny zacisk, a tym samym zachowuje szczelność w stanie bezciśnieniowym. W miarę wzrostu ciśnienia powierzchnia styku zwiększa się stopniowo na całą wysokość uszczelki. Wzrost ciśnienia ponad wartości dopuszczalne dla danego materiału powoduje jego wypływanie przez szczelinę po stronie grzbietowej.


Szczegółowe informacje dostępne w formie katalogowej:

 Pobierz plik (PDF)