Uszczelnienia typu Q-ring stanowią uzupełnienie oferty technicznej uszczelnień typu O-ring. Mają one zastosowanie w węzłach uszczelniających o bardziej złożonych konstrukcjach oraz gdzie wymagana jest szczelność w dużym zakresie ciśnienia tj. niskiego i wysokiego. Przy zastosowaniu materiałów o dobrych parametrach technicznych do wykonania Q-ringów uzyskuje się uszczelnienie o bardziej uniwersalnym zastosowaniu niż O-ringi.

Mogą one pracować: statycznie; w ruchu posuwisto zwrotnym; oscylacyjnym oraz obrotowym (przy niewielkiej prędkości obrotowej), jako uszczelnienia obustronnego działania. Uszczelnienie typu Q-ring jest uszczelnieniem częściowo zaciskowym z dodatkowym doszczelnieniem ciśnieniowym wynikającym z kształtu jaki posiada głównie z powodu istnienia elementów wargowych, co powoduje korzystniejszy niż w O-ringach rozkład naprężeń powierzchniowych oraz liniowych (obwodowych). Całkowicie symetryczny układ warg rozmieszczonych w osiach przekątnych kwadratu powoduje to, że uszczelnienie jest dwustronnego działania. Korzystny rozkład naprężeń oraz istnienie ciągłego smarowania w przestrzeni międzywargowej umożliwia stosowanie uszczelnień w warunkach występowania obciążeń dynamicznych (skoki, "piki" ciśnienia mediów uszczelnianych).

Zastosowanie:

Największą zaletą Q-ringów jest wyjątkowa stabilność w ruchu posuwisto-zwrotnym, oscylacyjnym a nawet obrotowym. W tych specyficznych warunkach O-ringi skręcają się w zabudowie (rowku) co przyspiesza ich zużycie, natomiast Q-ringi jedynie lekko się przesuwają co nie ma wpływu na ich żywotność. Zaleca się stosowanie Q-ringów z możliwie największymi przekrojami szczególnie w zastosowaniach dynamicznych, ponieważ mogą skompensować większe luzy. W przypadku występowania zbyt dużych szczelin wyciskowych w zabudowie oraz występowania pulsacyjnych ciśnień należy stosować pierścienie oporowe pojedyncze w węzłach jednostronnego działania i podwójne w węzłach dwustronnego działania.


Szczegółowe informacje dostępne w formie katalogowej:

 Pobierz plik (PDF)