Butadieno-styren SBR Buna H, Is, Buna SB, Europrene, Cariflex S, Solprene, Carom

Kauczuk butadienowo-styrenowy jest kopolimerem butadienu i styrenu. Własności elastyczne wulkanizatów butadienowo-styrenowych nie są gorsze od własności elastycznych wulkanizatów kauczuku naturalnego. Wulkanizaty SBR wykazują jednak większą odporność na działanie: ozonu, czynników atmosferycznych, podwyższonej temperatury, są również odporne na ścieranie. Guma SBR jest stosowana głównie do produkcji opon samochodowych, spodów obuwia oraz do wyrobów narażonych na ścieranie.

Temperaturowy zakres pracy wynosi od -50°C do +100°C.

Wulkanizaty butadienowo-styrenowe są odporne na:

  • kwasy organiczne i nieorganiczne
  • zasady
  • alkohole i wodę
  • płyny hamulcowe na bazie glikoli

Wulkanizaty SBR nie są odporne na:

  • oleje i smary mineralne oraz benzynę
  • węglowodory alifatyczne i aromatyczne chlorowane