Jeżeli pierścień typu O-ring w wyniku działania czynników zewnętrznych narażony jest na wypływanie przez szczelinę z zabudowy, należy wprowadzić zabezpieczenie zwane pierścieniem oporowym. Ma to miejsce w następujących przypadkach:

  • wysokie obciążenia dynamiczne ruchowe powodujące przesuwanie się części zabudowy względem uszczelnienia, co w wyniku działania siły tarcia oraz naporu pochodzącego od ciśnienia czynnika uszczelnianego, wpływa na jego wciskanie się w szczelinę, którą tworzą ruchome i stałe elementy zabudowy, a w konsekwencji zakleszczanie się.
  • wielkość szczeliny przekracza wartość zalecaną dla danej twardości gumy.
  • zbyt mała sztywność elementów zabudowy w stosunku do działających obciążeń zewnętrznych zwłaszcza pulsacyjnych powodujące ich cykliczne \"puchnięcie\", a w następstwie postępujące wciskanie się uszczelnienia w szczelinę.

Mechanizm wciskania uszczelnienia w szczelinę zabudowy oraz sposób zapobiegania pokazany jest na poniższym rysunkach:Szczegółowe informacje dostępne w formie katalogowej:

 Pobierz plik (PDF)