Materiał tkaninowo-gumowy jest od dawna stosowanym materiałem na uszczelnienia cylindrów oraz nurników hydraulicznych pracujących w ciężkich warunkach eksploatacyjnych, szczególnie w cieczach hydraulicznych, w których utrzymanie czystości jest utrudnione. Do takich warunków pracy uszczelnień można zaliczyć rolnictwo, górnictwo, hutnictwo i głównie w tych dziedzinach są one stosowane.

Materiał tkaninowo-gumowy składa się z tkaniny, najczęściej bawełnianej, oraz mieszanki gumowej połączonej z tkaniną w procesie powlekania lub kalandrowania. Pakiety tkaninowo- gumowe występują w pełnych kompletach jako 3-DT1, 5-DT2 i siedmio-elementowe-DT3. Pakiety DT1 mają zastosowanie zazwyczaj do uszczelniania tłoka, natomiast pakiety DT2 oraz DT3 zaleca się do uszczelniania tłoczysk.


Szczegółowe informacje dostępne w formie katalogowej:

 Pobierz plik (PDF)