W technice uszczelnień spotyka się dużą gamę pierścieni pomocniczych mających za zadanie zabezpieczyć pracę zasadniczych uszczelnień, od których zależy szczelność układu lub zespołu. Do pierścieni pomocniczych pracujących w ruchu posuwisto-zwrotnym zaliczamy pierścienie zgarniające, które mają za zadanie nie dopuścić zanieczyszczeń stałych lub płynnych w postaci kurzu, błota lub cieczy aktywnej wraz z poruszającym się tłoczyskiem lub nurnikiem do uszczelnienia zasadniczego lub prowadnic tłoczysk.

Szczególnie odpowiedzialna rola spada na pierścienie zgarniające pracujące w warunkach dużego zapylenia np. w: kopalniach, rolnictwie, maszynach budowlanych. W związku z ww. funkcją, pierścienie zgarniające są umieszczone pomiędzy środowiskiem zanieczyszczonym a zasadniczym uszczelnieniem lub tuleją ewentualnie prowadnicą dławnicy.


Szczegółowe informacje dostępne w formie katalogowej:

 Pobierz plik (PDF)