Chloropren CR Neoprene, Baypren, Butaclor, Denka, Chloroprene

Kauczuk chloroprenowy jest polimerem chloroprenu. Wulkanizaty chloroprenowe charakteryzują się wysoką odpornością na ozon, starzenie atmosferyczne, czynniki chemiczne i na płomienie. Wulkanizat chloroprenowy wykazuje średnią odporność na oleje i smary ropopochodne.

Temperaturowy zakres pracy wynosi od -40 do +110°C (krótkotrwale +130°C).

Guma chloroprenowa odporna jest na:

  • oleje mineralne o wysokim punkcie anilinowym
  • oleje i smary silikonowe
  • alkohole i glikole
  • czynniki chłodzące (freony)
  • bezwodny amoniak
  • roztwory soli, rozcieńczone kwasy, zasady i wodę

Wulkanizaty chloroprenowe nie są odporne na:

  • węglowodory aromatyczne i chlorowane
  • estry, ketony, aminy
  • paliwa na bazie ropopochodnych