Kauczuk akrylonitrylowy jest koopolimerem akrylonitrylu oraz butadienu. Stosunek ilościowy tych związków chemicznych decyduje o własnościach wulkanizatów, a szczególnie o olejoodporności lub mrozoodporności. Zawartość akrylonitrylu w kauczuku może wynosiś od 18% do 50%. Wraz ze wzrostem ilości akrylonitrylu zwiększa się odporność na oleje i rozpuszczalniki alifatyczne oraz odporność na wyższe temperatury przy jednoczesnym zmniejszeniu odporności na niskie temperatury. Wulkanizaty kauczuku akrylonitrylowego charakteryzują się wysoką elastycznością, wytrzymałością na zerwanie, małym odkszłceniem trwałym przy ściskaniu oraz odpornością na oleje.

Większość uszczelnień stosowanych w hydraulice i pneumatyce wykonywanych jest na bazie kauczuku nitrylowego.

Temperaturowy zakres stosowania wynosi: od -30 do +100°C, krótkotrwały do 120°C.
W wykonaniu specjalnym można uzyskać odporność do -55°C.

Wulkanizaty nitrylowe odporne są na:

 • węglowodory alifatyczne jak propan, benzyna czysta
 • oleje mineralne i smary
 • oleje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego
 • lekkie oleje opałowe i paliwa do silników wysokoprężnych
 • niepalne ciecze hydrauliczne typu: HSA, HSB (emulsje olejowo-wodne) i HSC mieszaniny poliglikolu z wodą
 • wodą do 60°C (specjalne gatunki do +100°C)
 • rozcieńczone kwasy i zasady w niezbyt wysokich temperaturach

Wulkanizaty nitrylowe nie są odporne na:

 • węglowodory aromatyczne i chlorowane np. benzen, tri, tetra
 • estry i rozpuszczalniki polarne
 • oleje i smary silikonowe
 • ciecze hydrauliczne typu HSD (oparte na poliestrach i węglowodorach chlorowanych)
 • płyny hamulcowe na bazie glikoli