Uszczelnienia są wykonywane z nowoczesnych mieszanek gumowych oraz tworzyw umożliwiających zastosowanie ich w szerokim zakresie, a opartych o następujące bazy kauczuków i tworzyw sztucznych.