Polioksymetylen POM Derlin, Hostaform C, Ultraform, Tarnoform

Jest to termoplast częściowo krystaliczny, otrzymywany z formaldehydu przez homopolimeryzację POM-H lub kopolimeryzację POM-R. Kopolimery w przeciwieństwie do homopolimerów są odporne na alkalia i bardzo odporne na wodę. POM nie wzmocniony należy do najsztywniejszych i najmocniejszych tworzyw termoplastycznych i ma bardzo dobrą trwałość kształtu.

Sztywnieje poniżej temperatury -40°C i może być stosowany krótkotrwale do +150°C, a długotrwale do +110°C

Dzięki dużej twardości powierzchniowej i małej ścieralności POM charakteryzuje się dobrym poślizgiem i dobrą odpornością na zużycie. Nie rozpuszczają się i nie pęcznieją we wszystkich stosowanych rozpuszczalnikach, w paliwach i olejach mineralnych. Niska absorpcja wody, jest szczególnie ważna ze względu na lepszą stabilność wymiarową w środowisku wilgotnym. Żywice acetalowe nie są odporne na kwasy oraz na ultrafiolet. Dzięki swojej sztywności oraz twardości jak również odporności na ścieranie, może w wielu przypadkach zastąpić części odlewane z brązu i aluminium. Mają główne zastosowanie w tworzywowych elementach prowadzących wchodzących w skład zestawów uszczelniająco-prowadzących na tłok i tłoczysko w siłownikach hydraulicznych i pneumatycznych.