Kształt pierścienia typu V jest odmienny od pozostałych uszczelnień wargowych, lecz zasada działania jest podobna. Mechanizm uszczelniania realizuje się poprzez zacisk warg uszczelniających na powierzchniach współpracujących części. Z drugiej strony uszczelnienie typu V posiada węższe wargi i jest pozbawione klasycznej części grzbietowej. Współpracuje z pierścieniami: podporowym i dociskowym, które wspomagają pierścienie uszczelniające typu V. Pierścienie nie powinny pracować "solo" ze względu na małą skuteczność. W miarę zwiększania ilości pierścieni uszczelniających w pakiecie zwiększać się będzie zdolność dławienia. Pakiet składający się z 5 - 6 pierścieni może być stosowany do ciśnień około 40 MPa. Korzystne jest stosowanie pierścieni gumowych V pakietowanych na przemian z pierścieniami tkaninowo-gumowymi typu VT.


Szczegółowe informacje dostępne w formie katalogowej:

 Pobierz plik (PDF)