Silikon VMQ Silastic, Silicone, Wacker-Silkonkautschuk, Silastomer

Kauczuki silikonowe są to wielocząsteczkowe polimery organosloksanowe, charakteryzujące się bardzo dobrą odpornością na wysokie i niskie temperatury. Wykazują one także dobre własności dielektryczne, niewielkie odkształcenie trwałe przy ściskaniu, bardzo dobrą odporność na tlen i ozon. W stosunku do innych elastomerów w temperaturze pokojowej charakteryzują się większą przepuszczalnocią gazów, są niepalne. Silikonowe uszczelnienia nie są zalecane do pracy ruchowej, ponieważ wykazują małą wytrzymałość na zerwanie i rozdzieranie oraz małą odporność na ścieranie.

Temperaturowy zakres pracy wynosi: od -60 do +200°C, krótkotrwale do 230°C.

Wulkanizaty silikonowe są odporne na:

  • oleje i smary mineralne
  • rozcieńczone roztwory soli
  • alkohole
  • wodę do 100°C
  • warunkowo odporne na niepalne ciecze hydrauliczne HSD

Wulkanizaty silikonowe nie są odporne na:

  • stężone kwasy i zasady
  • estry i etery
  • węglowodory alifatyczne i aromatyczne
  • parę wodna powyżej 100°C