Poliuretan AU, EU Vulkollan, Urepan, Desmopan, Elastothone, Pellethane, Adipren, Simputhar

Poliuretany, w przeciwieństwie do innych elastomerów, otrzymuje się przez poliaddycję z półproduktów małocząsteczkowych i małolepkich. Przetwórstwo prowadzi się albo przez termoplastyczne formowanie z przygotowanego granulatu (termoplastyczne elastomery PUR), albo przez odlewanie reaktywnych mieszanin. Mozna też posługiwać się klasycznymi metodami przetwórstwa elastomerów przez zmieszanie polimeru z napełniaczami i sieciowanie na walcach z końcową wulkanizacją w formach. AU i EU dzięki niezwykle dużej wytrzymałości, giętkości i elastyczności można klasyfikować pod względem własności pomiędzy elastomerami, a termoplastami oraz duroplastami. Odznaczają się bardzo dużą odpornością na ścieranie, odpornością na oleje, na paliwa i ozon, wykazują dość znaczne tłumienie mechaniczne. AU ma nieco lepszą wodoodporność niż EU. Ze względu na ww. zalety materiał ten jest stosowany do produkcji uszczelnień mających zastosowanie w wysokociśnieniowej hydraulice siłowej oraz pneumatyce.

Temperaturowy zakres stosowania wynosi od -30 do +80°C, dla uszlachetnionych odmian w olejach mineralnych do +105°C.

Poliuretany są odporne na:

  • oleje i smary mineralne
  • węglowodory alifatyczne
  • wodę i niepalne ciecze hydrauliczne typu HSA i HSB

Poliuretany są nieodporne na:

  • gorącą wodę powyżej 40°C oraz parę wodną
  • rozcieńczone ługi i kwasy
  • aminy
  • uszlachetnione oleje mineralne
  • rozpuszczalniki organiczne jak aceton lub tri