Akryl ACM Cyanacryl, Europrene AR, Nxitite PA, Nipol AR, Elaprim AR

Kauczuk akrylowy jest kopolimerem akrylanu etylu lub butylu, albo ich mieszanin i monomeru zdolnego do sieciowania. W porównaniu z wulkanizatem nitrylowym wykazuje lepszą odporność na gorące powietrze, tlen, ozon i oleje. Nie jest wrażliwy na siarkę i chlor, a więc może być stosowany do pracy w olejach i smarach zawierające dodatki uszlachetniające. Elastomer akrylowy wykazuje duże odkształcenie trwałe przy ściskaniu i mniejszą wytrzymałość na zerwanie w porównaniu z elastomerem nitrylowym.

Temperaturowy zakres stosowania wynosi: od -25 do +150°C przy krótkotrwałej pracy nawet do 170°C.

Wulkanizaty akrylowe są odporne na:

  • oleje mineralne (silnikowe, przekładniowe) zawierające dodatki uszlachetniające
  • warunkowo odporne na wodę

Wulkanizaty akrylowe nie są odporne na:

  • trudnopalne ciecze hydrauliczne oparte na poliestrach, węglowodorach - HSD i mieszaninach glikolu z wodą - HSC
  • płyny hamulcowe na bazie glikoli
  • węglowodory aromatyczne i chlorowane
  • parę wodną, kwasy i zasady