Epichlorohydryna ECO Epichlomer, Hydrin, Gechron

Kauczuki epichlorohydrynowe sa polimerami lub kopolimerami epichlorohydryny i tlenku etylenu.

Wulkanizaty wykazują odporność na ozon, odporność atmosferyczną i mogą być stosowane w zakresie temperatur od -40 do +140°C.

Wulkanizaty epichlorohydrynowe są odporne na:

  • oleje i smary mineralne
  • oleje roślinne i zwierzęce
  • węglowodory alifatyczne

Wulkanizaty epichlorohydrynowe nie są odporne na:

  • węglowodory aromatyczne i chlorowane
  • trudnopalne ciecze hydrauliczne typu HSD