Konstrukcja tych pojedynczych pierścieni, analogiczna do pierścieni daszkowych z pakietów DT, została przystosowana do pracy w zestawach dla cięższych warunków pracy i mniej dokładnych zabudów, gdzie nie zaleca się stosowania normalnych pakietów DT. Pierścień D1T wykonany jest z tkanino-gumy natomiast D1G z gumy. Przeznaczone są one do pakietowania przy użyciu odpowiednich pierścieni: podporowego i dociskowego, wykonywanych w ramach elementów zabudowy przez użytkownika. Zaleca się stosowanie pierścieni D1T oraz D1G do uszczelniania dławnic oraz nurników. Montaż pierścieni winien się odbywać na przemian, przy czym pierścienie D1T winny być montowane przy pierścieniach oporowych zabudowy. Dopuszcza się stosowanie samych pierścieni D1T.


Szczegółowe informacje dostępne w formie katalogowej:

 Pobierz plik (PDF)