Pierścienie uszczelniające z kompozytów z PTFE składają się najczęściej z dwóch elementów:

  • pierścienia podporowego wykonanego z gumy najczęściej o przekroju kołowym typu O-ring
  • pierścienia uszczelniającego wykonanego z kompozytu PTFE o kształcie uzależnionym od rodzaju węzła uszczelnianego.

Pierścień podporowy spełnia rolę posiłkową wytwarzając wstępny nacisk obwodowo-promieniowy wyniku posiadanego własnego modułu sprężystości. Pierścień uszczelniający przenosi siły promieniowe na zabudowę ruchomą w wyniku oddziaływania pierścienia podporowego oraz ciśnienia medium uszczelnianego. Uszczelnienia te służą do uszczelniania tłoków (OW1) oraz tłoczysk (OW3) cylindrów hydraulicznych, gdy pożądane jest zmniejszenie gabarytów węzła oraz praca w warunkach wysokich prędkości przesuwu.


Szczegółowe informacje dostępne w formie katalogowej:

 Pobierz plik (PDF)