Poliamid PA Durethan, Dymetrol, Nylon, Ultramid, Tarnamid

Dla wszystkich poliamidów charakterystyczna jest grupa amidowa, która jest wbudowana w monomery o różnej strukturze.

Górna temperatura pracy wynosi +120 - 140°C.

Poliamid przewyższa inne polimery następującymi własnościami:

  • wysoką wytrzymałością
  • odpornością na ścieranie
  • zdolnością do pracy na sucho
  • wysoką odpornością na starzenie

Ww. własności czynią ten materiał wyjątkowo przydatny na elementy konstrukcyjne np: pierścienie prowadzące do cylindrów hydraulicznych i pneumatycznych, pierścienie oporowe do uszczelnień itp. W celu zwiększenia odporności mechanicznej tworzywa na obciążenia udarowe, strukturą poliamidu wzmacnia się włóknem szklanym lub innymi wypełniaczami. Wadą tworzyw poliamidowych jest niska stabilność temperaturowa oraz duża nasiąkliwość, głównie substancji na bazie roztworów wodnych.